Jaarverslagen

Het HVP heeft elk jaar in februari of maart een jaarvergadering. Op deze vergadering evalueren we het afgelopen jaar en maken plannen voor het nieuwe jaar.  
 
Het bestuur maakt een concept jaarverslag voor deze vergadering. Het verslag wordt zonodig gewijzigd en aangevuld op de vergadering en daarna verschijnt het definitieve jaarverslag hier op de website. Maak uw keus hieronder.
 
1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
2008   2009   2010   2011

 
 
Paasmars