LOGO HVP
Mahatma Gandhi

"Oog om oog... zal de gehele wereld blind maken"


Mahatma Gandhi (1869-1948)

Het Haags Vredes Platform biedt een platform aan activisten en actiegroepen die zich inzetten voor de vrede. Vrede is volgens de mensen achter het HVP meer dan het ontbreken van oorlogsgeweld. Ook de zaken die ten grondslag liggen aan conflicten zoals sociale, raciale en milieu-aspecten krijgen daarom de aandacht.

Het HVP is zich bewust van polarisatie en lippendiensten die groepen tegen elkaar opzetten en daarmee het geweld mogelijk maken. We kiezen daarom geen partij bij conflicten maar keren ons uit principe tegen alle vormen van gewelddadige interventie en roepen op tot geweldloze oplossing van conflicten.

Om geweldloze oplossingen te bevorderen, zijn het geven van informatie en het organiseren van debatten, de belangrijkste taken van ons platform. Bovendien zullen wij ons door mobilisatie van gelijkgestemden, middels deelname aan en organisatie van geweldloze protesten, blijven uitspreken tegen alle vormen van geweld en terreur.

Wij roepen u op om zich bij de vreedzame strijd aan te sluiten.