A-bom teken met duif Het Haags VredesPlatform (HVP) is opgericht in 1981. Dat was in de 'Kruisraketten-tijd' en kernwapens zijn nog steeds een belangrijk agendapunt. Maar het HVP werd in de loop der jaren ook actief tegen bijvoorbeeld wapenhandel, militarisme, militaire interventie en bondgenootschappen als de NAVO of de militaire arm van de EU.
En het HVP beperkt zich niet tot 'vredes-zaken', maar legt ook de verbinding met zaken zoals het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de verbanden tussen kernenergie en kernwapens.
Het HVP werkt niet alleen samen met andere vredesgroepen, maar ook met anti-racistische, migranten-, milieu-, sociale en Derde-Wereld-organisaties.
kopspandoek 'Stop de oorlog'
Kortom: Wat ons, leden van het HVP, voor ogen staat is een menswaardige, vreedzame toekomst voor huidige en komende generaties, overal ter wereld. De 21ste eeuw mag geen herhaling worden van de barbaarse afgelopen eeuw, met twee wereldoorlogen, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Sarajevo, Rwanda, Moruroa en Kosovo.  
 
Vroeger was het HVP een platform van Haagse organisaties, maar tegenwoordig kan iedereen lid of donateur worden.

Activiteiten

  • Organiseren of ondersteunen van vreedzame acties en demonstraties, o.a. tegen de 'Nieuwe Oorlog', sinds de 11de september 2001 gevoerd door het westen, met voorop de VS. HVP-debat
  • Organiseren van openbare debatten in de Haagse regio over kwesties van oorlog en vrede.
  • Organiseren van een jaarlijks openbaar Vredesdiner
  • Voorlichting geven op evenementen, in regionale media en op aanvraag van bijvoorbeeld scholen.
  • Het uitgeven van twee tijdschriften, in samenwerking met andere organisaties.
  • Samenwerken, o.a. binnen: het Landelijk Beraad VredesOrganisaties (LBVO), het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de Werkgroep Paasmars.
  • Lobbyen bij het stadsbestuur en de politiek ter bevordering van 'Den Haag - Vredesstad' en voor het weren van wapenbeurzen in Den Haag.

Doel: ontwapening

Het bevorderen van ontwapening en het daarmee helpen uitbannen van oorlog zien wij als ons centrale doel.  
 
Ten eerste richten wij ons op de middelen om oorlog te voeren: de enorme en groeiende voorraden aan wapens vergroten het oorlogsgevaar. Maar al te vaak is angst voor de bewapening van 'de vijand' reden om een oorlog te beginnen. Ook zijn er tal van belangengroepen die baat hebben bij oorlogen, bijvoorbeeld wapenfabrikanten.  
 
cartoon de kapitalist, de dood en de generaal Ten tweede proberen we de oorzaken van oorlog aan te pakken. Die oorzaken zijn onder andere winstbejag, sociale ongelijkheid, onderdrukking, uitbuiting, vreemdelingenhaat en nationalisme.  
 
Er is nog een belangrijk argument om bewapening af te wijzen: de honderden miljarden die er jaarlijks aan worden gespendeerd, ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en een rechtvaardige welvaartsverdeling.
Om al deze redenen is het van levensbelang dat de strijd tegen kern- en andere bewapening op de publieke en politieke agenda blijft staan. Het pleidooi voor ontwapening mag niet verstommen!