LOGO HVP

Vrede

 • SLUIT JE AAN BIJ DE ANTI-NAVO DEMONSTRATIES

  Tegen de NAVO-top in Brussel worden demonstraties gehouden. Enkele vredesorganisaties als Oorlog is geen Oplossing en Campagne tegen de Wapenhandel hebben besloten vervoer te organiseren zodat er ook vanuit Nederland mensen zich kunnen aansluiten.

  Hieronder het laatste nieuws:In de namiddag van woensdag 24 mei wordt een grote demonstratie georganiseerd en op donderdag 25 mei onder de noemer van een "tegentop" een conferentie van de Europese en Noord-Amerikaanse vredesbeweging. Inmiddels is er meer bekend over het programma in Brussel:

  Demonstratie op 24 mei

  Op woensdag 24 mei zullen we met vredesactivisten uit verschillende landen meelopen in een bredere demonstratie die om vijf uur 's middags zal beginnen. We demonstreren voor vrede en tegen alle oorlogen, maar ook voor het behoud van het milieu en onze planeet en voor de waarborging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, etc. Onderweg naar deze demonstratie zullen we met onze bus een tussenstop maken in Volkel waar we een korte protestactie zullen houden tegen de daar gestationeerde Amerikaanse kernwapens en de rol die zij nog steeds in de militaire NAVO-strategie spelen.

  Conferentie op 25 mei

  Opening om 9.30 uur, gevolgd door een plenaire sessie waarbij de aan Oorlog is geen Oplossing verbonden prof.dr. Kees van der Pijl het onderwerp "NATO, Military spending & MIC - A Political Economy of the New Cold War?" voor zijn rekening zal nemen. De rest van het programma bestaat uit workshops en sessions, waaraan ook leden van Oorlog is geen Oplossing en andere Nederlandse vredesorganisaties een bijdrage zullen leveren, en de vertoning van de film "Shadow world" met een nagesprek met de filmmakers. Om 16.00 uur begint de afsluitende paneldiscussie met vertegenwoordigers van de vredesbeweging uit de verschillende deelnemende landen. Een volledig overzicht van het programma is te vinden op http://stopnato2017.org/en/conference. Aanmelden voor de conferentie is gewenst via conference@stopnato2017.org

  Busreizen

  Naar beide evenementen zal Oorlog is geen Oplossing (bij voldoende belangstelling) een bus laten rijden:
  Op woensdag 24 mei naar de demonstratie:
  • 11:00 uur Amsterdam Centraal (Victoria hotel)
  • 12:00 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
  • 12:45 uur Den Bosch Station
  Op Hemelvaartsdag 25 mei naar de 'tegentop':
  • 05:45 uur Victoria hotel (nabij Amsterdam Centraal)
  • 06:45 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
  • 07:45 uur vanaf Breda Centraal, Stationsplein

  Met een bijdrage van 25 euro per persoon zijn we uit de kosten, maar dankzij een garantiesubsidie van het Vredesfonds is ook een mindere bijdrage geen probleem. Wel wordt tijdige aanmelding voor de bus zeer op prijs gesteld. Dat kan via info@oorlogisgeenoplossing.nl Er wordt nog gezocht naar overnachtingsmogelijkheden voor mensen die aan beide activiteiten willen deelnemen. In ieder geval is er een vredes(actie)kamp in (de onmiddellijke omgeving van) Brussel waar mensen ook in de nacht van woensdag op donderdag kunnen overnachten.