LOGO HVP

A-bom teken met duif Het Haags VredesPlatform (HVP) is opgericht in 1981. Dat was in de 'Kruisraketten-tijd' en kernwapens zijn nog steeds een belangrijk agendapunt. Maar het HVP werd in de loop der jaren ook actief tegen bijvoorbeeld wapenhandel, militarisme, militaire interventie en bondgenootschappen als de NAVO of de militaire arm van de EU.
En het HVP beperkt zich niet tot 'vredes-zaken', maar legt ook de verbinding met zaken zoals het milieu. Denk bijvoorbeeld aan de verbanden tussen kernenergie en kernwapens.
Het HVP werkt niet alleen samen met andere vredesgroepen, maar ook met anti-racistische, migranten-, milieu-, sociale en Derde-Wereld-organisaties.
kopspandoek 'Stop de oorlog'
Kortom: Wat ons, leden van het HVP, voor ogen staat is een menswaardige, vreedzame toekomst voor huidige en komende generaties, overal ter wereld. De 21ste eeuw mag geen herhaling worden van de barbaarse afgelopen eeuw, met twee wereldoorlogen, Auschwitz, Hiroshima, Vietnam, Sarajevo, Rwanda, Moruroa en Kosovo.  
 
Vroeger was het HVP een platform van Haagse organisaties, maar tegenwoordig kan iedereen lid of donateur worden.

Activiteiten

  • Organiseren of ondersteunen van vreedzame acties en demonstraties, o.a. tegen de 'Nieuwe Oorlog', sinds de 11de september 2001 gevoerd door het westen, met voorop de VS. HVP-debat
  • Organiseren van openbare debatten in de Haagse regio over kwesties van oorlog en vrede.
  • Organiseren van een jaarlijks openbaar Vredesdiner
  • Voorlichting geven op evenementen, in regionale media en op aanvraag van bijvoorbeeld scholen.
  • Het uitgeven van twee tijdschriften, in samenwerking met andere organisaties.
  • Samenwerken, o.a. binnen: het Landelijk Beraad VredesOrganisaties (LBVO), het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de Werkgroep Paasmars.
  • Lobbyen bij het stadsbestuur en de politiek ter bevordering van 'Den Haag - Vredesstad' en voor het weren van wapenbeurzen in Den Haag.