Welkom bij het Haags Vredesplatform

Afscheid Gerard van de Ridder

Met grote droefenis is afscheid genomen van Gerard van de Ridder, vele jaren een drijvende kracht achter het platform. Gerard is op 3 oktober 2015 op 86 jarige leeftijd overleden.

6 NOVEMBER HAAGS VREDESDINER

Op vrijdag 6 november zal weer het jaarlijkse Haagse vredesdiner worden gehouden. Zij vindt zoals gebruikelijk plaats in De Regenvalk, Weimarstraat 69, 2562 GR Den Haag om 18.00, zaal open 17.30 uur.

Het diner zal worden verzorgd door 'sPeer en de kosten daarvan bedragen 10 €.

Na het diner zal een discussieavond worden gehouden over TTIP als bedreiging van de wereldvrede. Er wordt gevreesd dat het zogeheten vrijhandelsverdrag TTIP een bron zal zijn van oorlog en conflict. De bespreking zal na het diner vanaf 20.00 uur plaats vinden.

Sprekers zijn Kees Kalkman en Kees van der Pijl.

We roepen iedereen op zich voor het diner zo spoedig mogelijk aan te melden bij g.frijstein@hetnet.nl, zodat we kunnen weten hoeveel mensen er komen.

Maak ook zo nodig € 10,- over aan NL71 INGB 0000 4964 49 vereniging Haags Vredes Platform Den Haag.

WAT IS ER TEGEN TTIP?

Hieronder een paar aantekeningen

Zoals bekend gaat dit verdrag niet om de vrijheid van doorgang van personen, goederen en producten, worden er geen grenzen opgeheven, maar worden er daarentegen grenzen gesteld. En wel aan de democratie en het beschikkingsrecht van volkeren en buurten over hun eigen sociale situatie en leefomgeving. Grote bedrijven kunnen staten dicteren hun vervuiling en uitbuiting te gedogen. Zij kunnen claims indienen bij een aan dit verdrag verbonden arbitragesyndicaat, dat als rechter kan opereren.

In hoeverre wordt de vrijheid van het bedrijfsleven beschermd ten koste van de democratie en de belangen van volkeren en het milieu? Kan dat zelfs gewapenderhand?

Voorafgaand aan dit debat is er onderzocht in hoeverre het verdrag kan leiden tot militaire interventie - op dezelfde wijze als Amerika al eerder heeft gedreigd te doen in Ecuador.

Met de TTIP worden doelstellingen beoogd die zelfs indertijd door de landen van de Wereldhandelsorganisatie, hèt oorspronkelijke instituut voor globale marktwerking is, zijn afgewezen, toen gelijkaardige verdragen onder de naam MAI werden voorgesteld. Daarom hebben de organisatoren van de TTIP en gelijkaardige verdragen in Noord- en Zuid-Amerika zich aan de paraplu van de Verenigde Naties onttrokken en sluiten zij landen als bijvoorbeeld China opzettelijk buiten.

Overigens wil de Partij voor de Dieren een referendum over TTIP.

Kom op 6 november meepraten over TTIP!

Stop TTIP!