LOGO HVP

Aktiviteiten

Om vreedzame oplossingen te stimuleren en geweld tegen te gaan, organiseert het Haags VredesPlatform debatten en voorlichtingsbijeenkomsten en geven we ruchtbaarheid en nemen we deel aan soortgelijke aktiviteiten van andere organisaties.Deze pagina vermeldt de akties van het Platform zelf. De akties die we steunen of waaraan we aktief deelnemen vindt u onder Nieuws in het Hoofdmenu.

Jaarlijkse ontmoetingsdag vredesbewegingen

10 juni 2017, 11:00 uur
Emmacentrum, Cremerstraat 245/247, Utrecht

Tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag zullen zoveel mogelijk vredesbewegingen met elkaar overleggen. Aan de orde komt de veiligheidsideologie van de Nederlandse regering en de Europese Unie, die in feite oorlogsverheerlijking en oorlogspropaganda is. Uitgangspunt is het Manifest Inclusieve Veiligheid, opgesteld door diverse samenwerkende vredesbewegingen.

Ook andere suggesties om vrede te stellen tegenover de heersende veiligheidsillusie, zijn welkom. De bedoeling is dat alle deelnemende vredesbewegingen vanuit hun eigen ervaringen ideeën aandragen, in de verwachting dat het thema ‘inclusieve veiligheid’ een kader biedt waarbinnen vredesactie zich kan profileren. Het doel is om in alle sectoren van de samenleving (politiek, educatief, spiritueel etc.) tot samenwerkingsverbanden te komen, die tot meer publiciteit en actie kunnen leiden.

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door het Haags Vredesplatform en duurt tot 17.00 uur.

Meer informatie: jan.bervoets@casema.nl

Aanmelding: jan.bervoets@casema.nl | Haags Vredesplatform, Valkenboskade 461, 2563 JC Den Haag